👈 آشنایی با داروها:

 

👈آ.س.آ »رقیق کننده خون

👈آتورواستاتین» چربی خون 

👈آتنولول» فشارخون 

👈آزیترومایسین »آنتی بیوتیک 

👈آسیکلوویر» ضدویروس 

👈آکاربوز »قند خون 

👈آلبندازول» ضد انگل 

👈آلپرازولام» اعصاب 

👈آلوپورینول» نقرس

👈آمانتادین ضدویروس

👈آمپی سیلین »آنتی بیوتیک

👈آملودیپین» فشار خون 

👈آموکسی سیلین» آنتی بیوتیک 

👈آمی تریپتیلین »اعصاب

👈امینوفیلین »گشادکننده برونش 

آمیودارون» ضد آریتمی قلبی

👈آمیکاسین »آنتی بیوتیک 

👈آنتوم» چربی خون 

👈ٱ.ر.س »اسهال 

👈إچ دی» ضدبارداری 

👈ارگوتامین» میگرن 

👈اریترومایسین» آنتی بیوتیک 

👈إزیتمایب »چربی خون

👈اسپیرونولاکتون »فشارخون 

👈استازولامید »فشار 

👈ٱفلوکساسین »آنتی بیوتیک

👈ٱگزازپام »اعصاب 

👈اکسپکتورانت» خلط آور 

👈ٱکسی بوتینین »مجاری ادرار

👈الانزاپین »اعصاب 

👈انالاپریل» فشار 

👈اندانسترون »ضد تهوع 

👈ایبوپروفن »مسکن 

👈ایندومتاسین »مسکن

👈بکمپلکس» ویتامین 

👈باکلوفن» شل کننده 

👈بتامتازون» ضدالتهاب 

👈بتاهیستین »سرگیجه 

👈برم هگزین» خلط آور 

👈بلادونا پی بی» گوارشی

👈بوسپیرون» اعصاب 

👈بیزاکودیل »ملین 

👈بکلومتازون »ضدالتهاب

👈پانکراتین »معده 

👈پرازوسین» فشارخون 

👈پردنیزولون» ضدالتهاب 

👈پرفنازین» اعصاب 

👈پرمترین »شپش و گال 

👈پروپرانولول »فشار و تپش قلب 

👈پرومتازین» آلرژی 

👈پسودوافدرین» ضداحتقان

👈پلانتاژل »اسهال 

👈پیروکسیکام» مسکن 

👈پیراستام» اعصاب و محرک مغز

👈پریمیدون »تشنج .

👈تامسولوسین » پروستات 

👈تاموکسیفن » هورمونی 

👈تتراسایکلین » آنتی بیوتیک 

👈تتراکایین » بی حس کننده موضعی 

👈ترازودون » اعصاب 

👈ترازوسین » فشارخون

👈ترامادول » مسکن

👈ترانزامیک اسید »ضدانعقاد

👈تری فلوپرازین »اعصاب

👈تریامیسنولون» ضدالتهاب

👈تریپل سولفا » آنتی بیوتیک

👈تری هگزیفنیدیل »اعصاب

👈تریامترن اچ »فشارخون

👈تستوسترون »هورمونی

👈توپیرامات» اعصاب

👈توسیان »ضدسرفه

👈تولمتین »مسکن

👈تیمولول »بتابلاکر

👈تیکلوپیدین »پلاکت 

👈جم فیبروزیل »چربی خون

👈جنتامایسن »آنتی بیوتیک

👈جینسینگ » تقویتی

👈داکسی سایکلین »آنتی بیوتیک

👈دانازول »هورمونی

👈دایجستیو »معده

👈دایمتیکون »معده

👈دکسپانتونول »آنالوگ ویتامین ب

👈دکسترومتروفان »ضد سرفه

👈دگزامتازون »ضدالتهاب

👈دورزولامید »کاهش فشار داخل چشم

👈دوکسپین »اعصاب

👈دونپزیل »آلزایمر

👈دی پیریدامول »فشارخون

👈دی سیکلومین» ‌ضداسپاسم 

👈دیازپام »اعصاب 

👈دیفن هیدرامین »انتی هیستامین

👈دیفنوکسیلات » ضداسهال

👈دیلتیازیم »فشارخون

👈دیکلوفناک »مسکن

👈دیمن هیدرینات»آنتی هیستامین

👈رالوکسیفن »هورمونی

👈رانیتیدین »معده

👈ریتالین »بیش فعالی

👈ریسپریدون »اعصاب

👈زینک اکسید »سوختگی

👈سالبوتامول »ریه

👈سایمتیدین »معده

👈سیتریزین »آلرژی

👈سرترالین »اعصاب

👈نسفالکسین »آنتی بیوتیک

👈سفازولین »آنتی بیوتیک

👈سفتریاکسون » آنتی بیوتیک

👈سفکسیم » آنتی بیوتیک

👈سلکوکسیب »مسکن

👈سنکل » کلیه

👈سولفاسالازین »ضدالتهاب گوارشی

👈سوماتریپتان »میگرن

👈سولفاستامید » انتی بیوتیک

👈سیپروفلوکساسین » آنتی بیوتیک

👈سیپروهپتادین » آلرژی -اشتها آور

👈سیتالوپرام » اعصاب

👈سیمواستاتین» چربی خون

👈سیناریزین » سرگیجه

👈فاموتیدین »معده

👈فروس سولفات » قرص آهن

👈فرفولیک » آهن +فولیک اسید

👈فلوسینولون » ضدالتهاب 

👈فلوتیکازون»آسم

👈فلورازپام »اعصاب

👈فلوکستین »اعصاب

👈فلووکسامین »اعصاب

👈فنازوپریدین »ضددرد مجاری ادرار

👈فنوباربیتال »اعصاب 

👈فورزماید »فشارخون

👈فنی تویین »اعصاب

👈فنیل افرین »ضد احتقان بینی

👈فیناستراید »پروستات -ریزش مو

👈کاپتوپریل » فشار

👈کاربامازپین»اعصاب

👈کارمینت»نفخ

👈کارودیول»فشار

👈کالامین دی »ضدخارش و التهاب

👈کالاندولا»ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست

👈کتوتیفن»آنتی هیستامین

👈کتوکونازول»ضدقارچ

👈کروتامیتون» گال و خارش

👈کلاریترومایسین» آنتی بیوتیک

👈کلرامفنیکل» آنتی بیوتیک

👈کلرفنیرامین » انتی هیستامین

👈پکلردیازپوکساید »اعصاب

👈کلسیم د » ویتامین

👈کلشی سین » نقرس

👈کلماستین »آنتی هیستامین

👈کلوگزاسیلین » آنتی بل👈کلونازپام »اعصاب

👈کلومیفن »هورمونی

👈کلیدینیوم سی »معده

👈کلیندامایسین » آنتی بیوتیک

👈کوتریموکسازول » آنتی بیوتیک

👈کوآموکسی کلاو» آنتی بیوتیک

👈گاباپنتین» مسکن دردهای عصبی

👈گایافنزین »خلط آور

👈گلی بن کلامید »قند خون

👈گلیکلازید»قند خون

لاکتولوز»ملین

👈پلوراتادین »آنتی هیستامین

👈لورازپام »اعصاب

👈لوزارتان »فشار

👈لووتیروکسین » کم کاری تیرویید

👈لوودوپا »اعصاب

👈لیتیوم کربنات »اعصاب

👈ماپروتیلین »اعصاب

👈مبندازول » ضدانگل

👈مترونیدازول » آنتی بیوتیک

👈متفورمین »قند خون

👈متوپرولول »فشارخون

👈متوکاربامول »شل کننده عضلات

👈متوتروکسات »آنتی متابولیت 

👈متوکلپرامید »ضدتهوع

👈متیل پردنیزولون » ضدالتهاب

👈متی مازول » پرکاری تیرویید

👈مجسترول »هورمونی😚😅تاريخ : چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳٩٤ | ٥:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سامان | نظرات ()

👈تشخیص عسل🍯 خوب از بد:

 

سر گوگرد دار کبریت را وارد عسل کرده سپس با فندک سعی کنید آنرا روشن کنید اگر روشن نشد عسل خوبی خریده اید.

و یا با قاشق مقداری از عسل در ظرف آب سردی بریزد به طوری که با فاصله از آب وارد آن شود.اگر مستقیماً در یک جا جمع شد عسل مرغوبیست.

 

👈تشخیص رب گوجه فرنگی 🍅 خوب از بد:

 

برای تولید رب گوجه فرنگی از کدو استفاده می کنند. برای تشخیص اینگونه رب ها ،یک قاشق از رب را در یک لیوان آب حل کنید.

اگر رنگ آن قرمز بود خوب... و اگر زرد ونارنجی بود کدو است!

 

👈تشخیص شیر🍶 خوب از بد:

 

برای تشخیص شیری که در آن از شیر خشک کمتری استفاده شده سر سوزنی را وارد شیر کنید وبیرون بیاورید.

اگر سریع قطره شیر چکید کیفیت آن پایین واگر زمان زیادی نیاز به چکیدن شیر بود کیفیت آن خوب است.

 

👈تشخیص چای☕ خوب از بد:

 

یک پیمانه از چای را در آب سرد بریزید اگر سریع رنگ گرفت در چای از رنگ استفاده شده است اما اگر زمانی حدود ۲۰دقیقه برای رنگ گرفتن آب زمان لازم بود چای مرغوبیست!

 

 

 

📝عالی و کاربردی:

 

👣دردناک شدن مچ پا می تواند نشان دهنده مشکلات کلسترولی باشد.

 

☺خندیدن پس از صرف هر وعده غذایی میزان قند خون را کاهش می دهد .

 

 

🚶راه رفتن و حرف زدن همزمان موجب کمر درد می شود .

 

 

👴غفلت از کمر درد تهدید جدی برای مغز است!

 

 

🍩🍰قوز کردن ولع شما را برای خوردن شیرینی دو برابر می کند!

 

😱داروهای سرما خوردگی تاثیر نامطلوب روی توان باروری دارند.

 

👵سفید شدن موها قبل از رسیدن به سن سی سالگی نشانه ی مهمی از ابتلا به مشکلات تیروییدی است!

 

آیا می دانید:

💀که مصرف بادام انسان را لاغر می کند؟!

 

آیا می دانید:

💧بیشتر سر دردهای معمولی ناشی از کم نوشیدن آب است؟!

 

آیا می دانید :

🍳پروتئین تخم مرغ بیشتر از گوشت و شیر است؟!

 

آیا می دانید که :

🔎پیاز به علت داشتن انسولین و اینولین برای مبتلای به مرض قند مفید است؟!

 

 

آیا می دانید که : 

🍎🍏خوردن یک عدد سیب روش معتبرتری برای بیدار ماندن از خوردن یک فنجان قهوه است؟!

 

📢👽خوردن تخم مرغ آب پز بهمراه موز در معده تبدیل به سم خطرناک میشود

 

🍈🐮بهترین درمان بری درد مفاصل روغن مالی با روغن زیتون و ضماد پهن گاوه-  پهن گاو درد مفاصل رو به خودش میکشه (نتیجش فوق العاده است – با این روش شما حتی میتوانید شروع به دویدن کنید)

 

🍶 لب بسیاری از افراد در فصل سرما ترک میخورد . درمان آن چکاندن دو قطره روغن زیتون در ناف به هنگام خواب است (چند شب)

 

🍚 برای درمان شب ادراری کودکان و بزرگسالان ، کافیه شبها دوغ و ماست نخورن . یک پیاز رو رنده کنند و بهش نوک قاشق نمک و دارچین اضافه کنند . به مدت ۱۵ دقیقه به زیر ناف ضماد کنند (امتحان کنید و از زندگی لذت ببرید)

 

 

 

 

 

🍯🍚خوردن (عسل + آب ترب یا شلغم) و خوردن عسل +سیاهدانه ، بدترین و بزرگترین سنگ کلیه ها رو خرد میکنه . این ترکیب حتی از پرتو درمانی هم قویتره.(این نکته اعجاز و قدرت طب سنتی رو نشون میده)

 

 

 

🌾خاکشیر بهترین دارویی  است که تا کنون جهت درمان بواسیر وجود دارد و حتی  داروهای شیمیایی هم به پای آن نمی رسد.

 

خاکشیر بهترین دارو برای پوستهای خشک و شوره ی سر میباشد . تاثیر بسیار  بیشتری از ( کول تار-پیریتیون- سالیساسید –سلنتاريخ : سه‌شنبه ٢٠ امرداد ،۱۳٩٤ | ٧:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سامان | نظرات ()

b b b آب میخوریم چاق میشویم ؟!

 

ناتو به دلیل آلودگی آب بعضی از نقاط افغانستان درخواست حجم خیلی زیادی آب معدنی از ایران داد که بعد از ورود اولین محموله پس از آزمایش تمام بطری های آب معدنی به دلیل وجود مواد سرطان زا به ایران برگشت داده شد...

 جالبه که خیلی ها این خبر را خواندند ولی هیچوقت به این قضیه فکر نکردند چرا بطری های آب معدنی که الان نزدیک یک دهه در ایران و بین قشر زیادی از مردم هر روزاستفاده میشود اینطور سرطان زا شناخته میشود؟

..

 

در اروپا آب های معدنی فقط یک هفته اعتبار دارند ، ولی در ایران حتی تا یک سال!!!!

 حالا با دقت مطالب زیر را بخوانید تا متوجه شوید قضیه از چه قراره؟

..

 طبق نظر تمام حکما و علما آب سالم، آبی است که وقتی شما آن را در یک ظرف میریزید و در یک محیط راکد (مثل اتاق) قرار میدهید، این آب باید ظرف 48 ساعت بو بگیره و شروع به گندیدن کند...

خوب حالا شما تشریف ببرید یک بطری آب معدنی بگیرید و توی یک کاسه بریزید و 6 ماه صبر کنید!

 اصلا" 10 سال صبر کنید.میبینید که کوچکترین بوئی نمیگیره...

آب شیر بعضی از شهرهای ایران هم همین خاصیت عدم گندیدن و بو گرفتن را داره....

 دلیلش اینه که شرکت های بسته بندی آب های معدنی برای ماندگاری بیشتر آب های توی بطری ،

 داخل آن به به ازاء هر یک لیتر به اندازه نیم میلی گرم فلوراید میریزند...

که این ماده شدیدا" نگهدارنده و بدون بو هستش و برای یک بدن 100 کیلوئی خطرناک و سرطان زا است...

 همین فلوراید... وقتی با آب وارد بافت بدن شما میشود، درون بافت قرار گرفته و آب خارج میگردد...

و بدن بصورت اتومات دور آن لایه لزج محافظ ایجاد میکند که به مرور بافت های شما بزرگتر میشود...

و به همین دلیل صبح ها احساس میکنید بدن شما ورم کرده یا چاق شده ائید...

بعضی ها میگویند آب میخوریم چاق میشویم! دلیل این امر وجود همین ماده میباشد...

..

بهترین کار برای سلامت بدن اینه که آب شرب توسط لوله کشی شهری خود را...

در یک ظرف مسی بجوشانید و در یخچال تا خنک شود...

بعد از 45 روز میبینید که چطور بدن شما جمع و جور شده ...

و به اصطلاح وزن شما در بدن شما بطور دقیق تقسیم میشود.تاريخ : جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٤ | ٩:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سامان | نظرات ()

✅پروفسور منوچهر جعفریان، متخصص و پژوهشگر برجسته علوم تغذیه بعد از 45 سال دوری، به وطن بازگشته و حاصل یافته‌های علمی و آزمایشگاهی این محقق که نتیجه 25 سال تلاش مستمر اوست را با خود آورده است.

 

 یافته‌هایی که در ظاهر آنقدر ساده‌‌اند که عمل کردن به آنها شوخی به نظر می‌رسد.

 

👈 او می‌گوید تغذیه صحیح عامل اصلی سلامت و عادات غذایی غلط که در میان ایرانیان تبدیل به یک فرهنگ شده علت اصلی بیماری‌هاست. 

 

دنیا رژیم‌های لاغری را مردود می‌داند. غذاها ربطی به چاقی یا لاغری ندارد. تئوری «کم بخور لاغر شوی» هنوز در ایران رایج است اما این تئوری در دنیا رد شده است. 

سوء تغذیه انسان را چاق می‌کند.

در اثر سوءتغذیه‌ای که ما در ایران داریم، هورمون‌هایی در بدن ترشح می‌شوند و این هورمون‌ها باعث چاقی یا لاغری می‌شوند. 

امروزه رژیم‌های غذایی ای که دیگر در اروپا و در دنیا هم رد شده اند سبب کوتاهی عمر، ریزش مو و سلب سلامتی می‌شوند زیرا بدن افراد در اثر این رژیم‌ها چربی‌های باوفا را از دست می‌دهد و این چربی‌ها دو ماه بعد با عنوان «یو‌یو افکت» برمی‌گردند.

 

برای سلامتی‌تان

بخندید

ببخشید

فراموش کنید

 

👈دکتر جعفریان می‌گوید : "خندیدن، بخشیدن و فراموش کردن" سه عامل مهم 

برای سلامت روح و روان هستند.

 

باید بیشتر از میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنیم و از گوشت بیشتر فاصله بگیریم.

 

 گوشت در تغذیه جهانی روز به روز بیشتر محکوم می‌شود. تمام دنیا به گیاه‌خواری برگشته است.

 

 در کشورهای ژاپن، سوئیس و آمریکا رویکرد غذایی به سمت گیاه‌خواری پیش می‌رود.

 

👈ما دو نوع تغذیه داریم :

تغذیه جسم

تغذیه روح

 

تغذیه جسم نیاز به همان پنج ماده غذایی شامل پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، ویتامین‌ها و املاح است.

 

 👈تغذیه روح هم وابسته به پنج فاکتور است که شامل هدف‌دار بودن، اعتماد داشتن به دیگر انسان‌ها، اعتقاد، عشق و اراده است. 

جالب است بدانید طبق یافته‌های معتبر پروفسور، فقدان هر یک از این پنج عامل روحی جذب غذا را در جسم دچار مخاطره کرده و موجب سوءتغذیه و بیماری می‌شود.

 

👈دکتر جعفریان به‌سبک غلط طبخ در ایران اشاره کرده و می‌گوید : این طبخ غلط باعث شده سبوس و پوسته ی ارزشمند گندم یا برنج در ایران دور ریخته شود. 

اگر آب برنج آبکشی ‌شده را به آزمایشگاه بفرستید، می‌بینید که سرشار از ویتامین B1 است. تمام املاح و نیاز بدن در پوست گندم است که این پوست جداسازی شده و در اختیار مرغ‌های خوشبخت قرار داده می‌شود. 

 

آرد سفید، زندگی را کوتاه می‌کند.

 ما در فرآیند آزمایشی در آزمایشگاه دو دسته موش را انتخاب کردیم، به یک دسته آرد سفید دادیم، همه موش‌ها بعد از دو هفته مردند، اما به موش‌های دسته دوم در سالن دیگر، گندم با سبوس داده شد و بعد از دو هفته مشاهده کردیم همه می‌جهیدند.

 

 اینجا ثابت می‌شود که آرد سفید کشنده است. در کشور سوئیس سبوس‌ گندم یا برنج در بسته‌های کوچک به قیمت یک فرانک فروخته می‌شود.

 

 در ایران مشاهده کردم که سبوس‌ها در کیسه‌های بزرگ مقابل نانوایی قرار دارد.

 

 با خود گفتم چه نانوای ثروتمندی...

از او پرسیدم : چند گرمی از این سبوس‌ها به من می‌دهید؟!

 

گفت : همه را بردارید.

گفتم : چه خوب من دیگر نمی‌روم سوئیس.

 

نانوا گفت : این کیسه را اینجا گذاشتیم که در زمستان از آن استفاده کنیم، زمستان خانم‌ها به خاطر لغزندگی زمین می‌خورند، ما این سبوس‌ها را کف زمین می‌پاشیم تا مردم زمین نخورند ...!

 سبوس بدن‌مان را چربی‌زدایی می‌کند

 

 او تاکید می‌کند :

اگر مردم بدانند سبوس در زندگی روزمره چه خاصیتی دارد هرگز این برخورد را با این ماده حیاتی نخواهند داشت. 

 

سبوس چربی‌های اضافی را همراه صفرا می‌گیرد و از سیستم گوارش جدا می‌کند، صفرا را به جای اول خود باز می‌گرداند و چربی را دفع می‌کند. 

 

👈سبوس بخورید و بعد از سه هفته به آزمایشگاه بروید، خواهید دید که کلسترول شما چقدر پایین آمده است.

 

👈 سبوس را از نانوایی‌ها تهیه کنید و هر صبح در یک لیوان شیر حل کرده و مصرف کنید. بهترین سبوس در پوست سیب است که سرشار از پکتین است و اجازه نمی‌دهد علاوه بر چربی، املاح خطرناک مثل سرب و جیوه در بدن باقی بماند.

 

سه عاملی که عمر را کوتاه می‌کند : 

به گفته پروفسور، اثبات شده که چاقی، بی‌خوابی، و نا امیدی سه عاملی هستند که عمر را کوتاه می‌کنند.

 

 او در پایان تأکید می‌کند که اگر می‌خواهید 120 سال عمر کنید و سالم بمانید، شب‌ها غذای پختنی نخورید.

 

⭐برگی از سلامتی

اگر نشسته آب بنوشید، تمام رسوبات مضر بدن از جمله رسوباتى که باعث میشود سنگ کلیه تولید شود از بین میرودe.

    

⭐اما فایده ی در سه مرحله نوشیدن آب :

 

بعد از هربار نوشیدن آب و توقف کردن برای تنفس، بدن اکسیژن لازم را دریافت میکند و انسولین مورد نیاز برای جلوگیری از بیماری قند را به بدن میدهد.تاريخ : جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٤ | ٩:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سامان | نظرات ()

مفیده بخونید...

👈- بامیه بهترین دارو دیابت است.

👈- گردو ازلخته شدن خون جلوگیری می کند.

👈- هل تقویت کننده قلب بوده وسرماخوردگی رامعالجه می کند.

👈-گشنیز تشنگی رابرطرف می کندوبرای دهان ودندان بسیارمفیداست.

👈-انگور باعث پاکسازی معده و روده میشود

👈.- لوبیاچشم بلبلی کم چرب و بدون کلسترول وحاوی سدیم است.

👈-کلم بروکلی،به دلیل داشتن کلیسم فراوان باعث تقویت استخوان ها می شه

👈- گل گاوزبان باعث کاهش تب دربیماری های سرخک،آبله وکهیرمی شود.

👈-نخودفرنگی منبعی از فولیک اسیدو ویتامینB۶است

👈.- ویتامینCموجوددرجعفری افزایش جذب آهن می شود.

👈-پونه اشتهاآور بوده وباعث سهولت هضم وبه درمان معده کمک میکند.

👈-کنجدبرای رفع ناراحتی کیسه صفرا مفیداست.

👈- خوردن موزخطرمرگ دراثرسکته مغزی راکاهش می دهد.

👈- انگورخون سازبوده وبه تصفیه خون نیزکمک میکند.

👈-شکلات برای سلامت قلب مفیدبوده ومانع لخته شدن خون می شود.

👈-مصرف زغال اخته باعث کاهش چربی شکمی وکاهش کلسترول می شود.

👈- گوجه فرنگی بدن را دربرابر امراض وبیماری های عفونی حفظ می کند.

👈- اسفناج بهترین دارو برای کسانی که مبتلابه کم خونی هستند.

👈-روغن کنجد برای رفع تنگی نفس،سرفه خشک وزخم ریه مفید ا

 

👈آیا میدانید: نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا میدهد ؟

 

👈آیا میدانید: اثر انگشت خواهر و برادر ۶۰% شبیه به هم است 

 

👈آیا میدانید: برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب قرار دهید؟

 

👈آیا میدانید: قهوه محبوب ترین نوشیدنی در سراسر جهان با بیش از ۴۰۰ میلیارد فنجان مصرف در هر سال است

 

👈آیا میدانید: جعبه سیاه هواپیما ، در حقیقت نارنجی رنگ است .

 

👈آیا میدانید : “آب گرم” سریعتر از “آب سرد” یخ میزند .

 

👈آیا میدانید: پنیر پفک اغلب پنیر تلخ( پنیر فاسد) و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد.

 

👈آیا میدانید: که از دست دادن تنها ۱٪ از آب بدن موجب تشنگی میشود ؟

 

👈آیا میدانید: ۸۰% حرف هایی که در طول روز می زنیم با خودمان است ؟

 

👈آیا میدانید: که آلرژی به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است ؟

 

👈آیا میدانید: خمیازه کشیدن به مغز آرامش می‌دهد ؟

 

👈آیا میدانید: در ساعت ۱۰:۰۴ شب خلاقیت انسان به حداکثر می‌رسد ؟

 

👈آیا میدانید: پاندا هنگام تولد صورتی رنگ است ؟

 

👈آیا میدانید: گردو با چربی ها ناسالم میجنگد ؟

 

👈آیا میدانید: ریحان خاصیت ضد پیری دارد!

👈آیا میدانید:

👈اگر بعد از ظهر خسته هستی بجای اینکه نوشیدنی های کافئین دار مصرف کنین ، میتونین ۱ عدد خیار میل کنین ؟

خیار حاوی ویتامین های B و سرشار از هیدروکربور است ک شما را میتواند سرحال بیاورد و تا چند ساعت نگه دارد.

*********

👈بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.

***********

👈گوجه فرنگی حاوی ویتامین های A, B, C, K و مواد معدنی مانند کلسیم ، آهن و فسفر است که در تأمین انرژی و تقویت بدن مؤثر است.

***********

👈سیر ، نیروی شهوانی را زیاد میکند.

***********

👈پرتقال ، از ابتلا ب بیماریهای سرطانی مانند سرطان مری ، دهان ، حلق و معده جلوگیری میکند .

***********

👈سیب زمینی ، بیشترین خوراکی هست که چاق کننده هست ، مخصوصن در ناحیه باسن 

***********

👈نوشیدن آب پرتقال قبل از ورزش و نوشیدن آب هندوانه بعد از ورزش باعث قوی تر شدن عضلات میشود.

************

👈خوردن کاهو ، مانع از ریزش و سفید شدن مو میشود.

 

************

👈نعناع تنگی نفس و سکسکه را شفا میدهد . تاريخ : دوشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩٤ | ٧:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سامان | نظرات ()