داروها.....

?? آشنایی با داروها:   ??آ.س.آ »رقیق کننده خون ??آتورواستاتین» چربی خون  ??آتنولول» فشارخون  ??آزیترومایسین »آنتی بیوتیک  ??آسیکلوویر» ضدویروس  ??آکاربوز »قند خون  ??آلبندازول» ضد انگل  ??آلپرازولام» اعصاب  ??آلوپورینول» نقرس ??آمانتادین ضدویروس ??آمپی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
9 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست