چربی سوزی دور شکم و کمر

نوﺷﯿﺪﻧﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ :

 

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ

 

ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺧﯿﺎﺭﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪﻩ

ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﯾﺎ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ

ﯾﮏ ﻋﺪﺩﻟﯿﻤﻮ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪﻩ

10 ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻌﻨﺎ ﻭ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﻧﻌﻨﺎﺧﺸﮏ

ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﺗﻤﻴﺰ

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﻡ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎﺭﭺ

ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﺻﺒﺢ ﻭ ﻇﻬﺮ ﻭ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ

ﻏﺬﺍ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ .

 

ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ:

ﺳﻢ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﺰﯾﻤﻬﺎﯼ ﺭﻭﺩﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬﺍ ﻭ

ﺳﯿﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ

ﺩﻭﺭ ﮐﻤﺮ ﻭ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂﯾﮏﻫﻔﺘﻪ

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻥ را ببینید.

/ 32 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

فرنگیس

سلام به داداش گل ومهربونم ..با آرزوی لحظه های زیبا و پراز آرامش برای شما نازنین[قلب][گل][لبخند] تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم ! [گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [گل]برای داداش [گل] و مهربونم[قلب]

میترا

سلام. فرصت نکرده بودم بخونمش الان خوندم خیلی خوب بودبه اطرافیان پیشنهادمیدم!! اگه میشه واسه پراشتهایی وچاق شدن هم پست بذارید!

na

مرسی از حضورت. وبلاگت و مطالبش عالیه. موفق باشید

غزل

اینو برای یه بچه میخوام به کار ببرم... شش سالشه اشکال نداره که؟ تلخ نیست میشه توش از عشل هم استفاده کرد؟