لعنت به زمونه ای......

لعنت به زمونه ای که مرد بودن در ان درد دارد 

و نامرد بودن کیف ...

لعنت به زمونه ای که خوبی کردن تاوان دارد

و بدی کردن احترام ...

لعنت به زمونه ای که پاک بودن تنهایی میاورد 

و خیانت کردن کلاس ...

خدایا بگو چکار کنم با این همه سر در گمی ؟؟؟

به فردا بگو نیاید !!!

من هنوز دیروزم را زندگی نکرده ام ..!

/ 7 نظر / 7 بازدید
فلورا

سلام زیبا نوشتی زمونه بدی شده . مردم اغلب بی انصاف‌ بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش. اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش. اگر موفق شوی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت ولی موفق باش. اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ولی شریف و درستکار باش. آنچه رادر طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ولی سازنده باش. اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ولی شادمان باش. نیکی های درونت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش. بهترینهایت را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد و در نهایت می بینی هر آنچه هست میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم! دکتر شریعتی

P A R N A Z

____________.♥. ____________.♥♫♥.____________.♥. * ____________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * ____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * _____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * _.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. ____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. ____________.♥♫♥.____________.♥. * . *. _____________.♥ ┊  ┊  ┊  ┊ ┊  ┊  ┊  ★ ┊  ┊  ☆ ┊  ★ ☆ الهی فطرمان را فاطر ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما “عید سعید فطر مبارک و لذت بندگی گوارای وجود” [گل][گل][لبخند][گل][گل]

الهام

سلام خیلی زیبا نوشتی!!!!!ممنون که سر زدی دوست عزیز[قلب][گل]

شیدسا

درد دارد زیر آوار کسی له بشوی که قرار بود تکیه گاهت باشد

بانو الف

من هميشه از انسانهاي قوي خوشم اومده از انسانهايي که ميدونن چطور زندگي کنن ؛ از چي لذت ببرن... چيکار کنن ... و چطوري شادي کنن ... حتي زماني که اشک تو چشمهاشون حلقه مي زنه همچنان با لبخندي روي لب ميگن: " خوب ميشم

ریحانه

سلام خیلی زیبا بود و واقعا لذت بردم.ممنونم[لبخند][گل]