زلال تر از باران

گاه می اندیشم چندان مهم نیست اگرچه هیچ از دنیا نداشته باشم

همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران و انسان هایی

           در زندگیم باشند که زلال تر از باران ....

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جون جونی

سلااااااااااااااااام وب جدید مبارک[شوخی]قشنگه

جون جونی

راستی چ خبـــرا ؟ برف زیاد باریده اونجا؟

جون جونی

لقمان را گفتند ادب از که آموختی ؟؟؟ گفت از کامنت گذاران صفحه فیسبوک لیونل مسی !

جون جونی

سیب زمینی های سالخورده وقتی برا جووناشون 2عا میکنن میگن: . . . . . . الهی ته دیگ شی جوون :)))[نیشخند]

جون جونی

ﭘﺪﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺭﻭ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ : ﺑﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺄﺳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ که ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ ﻭاﻭ رﺍ ﺧﻴﻠﻰ دوست ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻰ ﺭﻭﻯ ﺑﺪﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ ! ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﺿﺮﺭﻯ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﻴﻜﺎﺭﻳﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺪﺯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﻣﻦ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻬﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﺕ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﻰ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﭘﺎﻭﺭﻗﻰ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺷﻮﺧﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ: ” ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ” ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﺍﺳﺖ …!!!

جون جونی

ذش فخ ئشد یشق قخخاث فشذهشف حثداشدشئ سخنی گهربار از یکی از دانشمندان فقط بنده خدا یادش رفته بود Alt+Shift رو بزنه

جون جونی

غضنفر با حیف نون شب میرن خونه آخونده میخوابن،غضنفر به حیف نون میگه صبح واسه نماز بیدارم کن،صبح که حیف نون بیدارش میکنه غضنفر بجای کلاهش اشتباهی عمامه آخونده رو سرش میذاره،میره دستشویی خودشو تو آینه می بینه، میگه عجب حیف نون خریه گفتم منو بیدار کن حاج آقا رو بیدار کرده!!

بهار

واقعا وبت قشنگه[ماچ]اهنگش هم عالی بود[قلب]

مهنا

کهنه فروشی داد میزد چراغ کهنه می خریم وسایل شکسته می خریم بی اختیار داد زدم قلب شکسته هم میخری؟ گفت اگه ارزش داشت که نمیشکستنش…