تنهــــــــــــــــــــای تنهام

دلیل تنهایی ما   در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان
ندارند،

و در آشکارا

از آنانی که دوستمان دارند غافلیم.

شاید
این است دلیل تنهایی ما

"دکتر علی
شریعتی"

/ 65 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
a

[گل][گل] [گل][گل]

a

[گل][گل] [گل][گل]

a

[گل][گل] [گل][گل]

a

[گل][گل] [گل][گل]

آزیش

دلیل تنهاییمون خیلی چیز هاست [لبخند]

مهنا

معنی دوست داشتن را ندانستم ،خواستم که دوست بدارم نه دوستم بدارن

مهنا

با نگاهش نگاهم کرد بدون آنکه نگاهش را بفهمم از کنارش رد شدم التماسی درنگاهش دیدم ولی باز از التماسش رد شدم نگاهی را دیدم نگاهش کردم بدون آنکه او بخواهد التماسش کردم و راهی مسیرش شدم و وای بر من که التماسش را رد کردم و راهی بی التماسی ها شدم ...

زهرا و فریده

می زند باران نفرت بر پشت شیشه حکم قلبم را نوشتند:تنهایی تا همیشه...

زهراوفریده

گاهی تنهایی چقدر لذت بخش میشه... وقتی میفهمی... ادمااونطور که نشون میدن نیستن...

جون جونی

لایک